صراح

صراح

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مرکز رشد صراح تلاش میکند تا با استفاده از ظرفیت زنان نخبه و متعهد به ارائه راه حل های نوآورانه در عرصه فناوری های نرم و هویت ساز بپردازد و میخواهد که این مسیر تضمین کننده ی نشاط همسران و مادران آینده کشور باشد.

مایل به همکاری شغلی با صراح هستید؟

 فرصت های شغلی صراح