پتروتحلیل آوا

پتروتحلیل آوا

مهندسی شیمی/پلیمر/نفت و گاز

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

مایل به همکاری شغلی با پتروتحلیل آوا هستید؟

 فرصت های شغلی پتروتحلیل آوا