توسکا

توسکا

مهندسی شیمی/پلیمر/نفت و گاز

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

55 سال سابقه در واردات مواد اولیه صنایع شوینده.آرایشی و بهداشتی

مایل به همکاری شغلی با توسکا هستید؟

 فرصت های شغلی توسکا