ورنا

ورنا

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

فعال در زمینه واردات محصولات حوزه IT

مایل به همکاری شغلی با ورنا هستید؟

 فرصت های شغلی ورنا