شلر

شلر

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مشاور، مجری و ارائه دهنده راهکارهای تخصصی در حوزه ردیابی و شناسایی، جمع آوری خودکار داده از محیط، اتوماسیون صنعتی و هوشمند سازی

مایل به همکاری شغلی با شلر هستید؟

 فرصت های شغلی شلر