پلیمر درب گل میخ

پلیمر درب گل میخ

مهندسی صنایع/مدیریت پروژه

مازندران-بابل

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت پلیمر درب گل میخ مجموعه ای بر اساس تحقیق و دانش بنیان می باشد و در تمام تولیدات خود مفتخر به نو آوری می باشد و برخی از محصولات این شرکت منحصر به این شرکت بوده و تا به حال هیچ شرکتی تولید نداشته است این شرکت در زمینه تولیدات درب های ساختمان از ترکیب چوب و پلیمر استفاده کرده است و سعی در کسترش و خاق ایده های ناب است .

مایل به همکاری شغلی با پلیمر درب گل میخ هستید؟

 فرصت های شغلی پلیمر درب گل میخ