شرکت فناوری اطلاعات مبین وب ماهان

شرکت فناوری اطلاعات مبین وب ماهان

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت مبین وب ماهان در دي ماه سال 1394 در جهت ارائه خدمات مهندسي و IT در پروژه هاي ملي و بازاري تأسیس گردید. شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات مبین وب ماهان توسط جمعي از فارغالتحصیلان دانشگاه هاي برتر کشور با هدف ارتقاي دانش بومي در زمینه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رویکرد اعتماد به توانمندي جوانان کشور و همچنین با بهره گیري از ایده هاي نو ، قدم در مسیري پرفراز و نشیب گذاشته است . ما در حوزه طراحي سامانه هاي نرم افزار )طراحي سایت ، اپلیکیشن (، شبکه و امنیت با استفاده از جوانان خوش ذوق و خلاق ایراني در پي خلق بهترین ها هستیم. حاصل تلاشهاي مستمر و سختکوشانه همکاران ما در قالب تیمي یکپارچه منجر به تولید محصولاتي منحصربه فرد گردیده است که هماکنون در سازمانهاي بزرگي از کشور در حال سرویسدهي و ارزشآفریني است. مأموریت شرکت مبین وب ماهان در آن زمان، ارائه بهترین پیشنهادات و راه حل ها به کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در زمینه صنایع کامپیوتري و IT و تدارک و نصب تجهیزات)شبکه( مرتبط با پروژه هاي هوش مصنوعي و برنامه نویسي مبتني بر روشهاي روز دنیا بود.

مایل به همکاری شغلی با شرکت فناوری اطلاعات مبین وب ماهان هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت فناوری اطلاعات مبین وب ماهان