سما مروارید آسیا

سما مروارید آسیا

انبارداری/حمل و نقل/لجستیک/تدارکات

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

سما مروارید آسیا شرکتی معتبر با ده سال سابقه کاری در حوزه حمل و نقل بین الملل است.

مایل به همکاری شغلی با سما مروارید آسیا هستید؟

 فرصت های شغلی سما مروارید آسیا