سپهر صنعت پارس

سپهر صنعت پارس

مهندسی شیمی/پلیمر/نفت و گاز

فارس-شیراز

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ساخت تجهیزات ابزاردقیق

مایل به همکاری شغلی با سپهر صنعت پارس هستید؟

 فرصت های شغلی سپهر صنعت پارس