رخسار

رخسار

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

یک پلتفرم دو وجهی است که قرار است آرایشگاه ها و سالن ها زیبایی را به مشتریان این صنف بیشتر و بهتر ارتباط دهد

مایل به همکاری شغلی با رخسار هستید؟

 فرصت های شغلی رخسار