مهندسی ایده پروران برآیند علم و صنعت

مهندسی ایده پروران برآیند علم و صنعت

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

حوزه‌های فعالیت شرکت ایده پروران برآیند علم و صنعت در 4 زمینه تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: اتوماسیون صنعتی: طراحی و تولید ماشین‌های CNC مطابق نیاز مشتریان طراحی و ساخت: طراحی و ساخت تجهیزات و انواع قطعات سفارشی به‌صورت تک یا تعداد با مشخصات و کاربری‌های پیچیده هوافضا: طراحی و ساخت پرنده‌های عمودپرواز، طراحی انواع ارابه فرود پژوهشی: انجام امور پژوهشی شامل پروژه‌های مطالعاتی و طراحی

مایل به همکاری شغلی با مهندسی ایده پروران برآیند علم و صنعت هستید؟

 فرصت های شغلی مهندسی ایده پروران برآیند علم و صنعت