مسیر هوشمند یکپارچه نوین

مسیر هوشمند یکپارچه نوین

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

مسیر هوشمند یکپارچه نوین مجموعه‌ای تازه تاسیس و فعال در زمینه یکپارچه‌سازی سامانه‌های نرم افزاری بزرگ مقیاس می‌باشد. این مجموعه نوپا(که موسسین آن از پیشگامان اجرای چنین پروژه‌هایی در ایران می‌باشند.)توانسته است در ابتدای راه خود پروژه‌های بزرگ و پیچیده‌ای را برای سازمان‌های معتبر اجرا نماید.بی شک مسیر هوشمند یکپارچه نوین مصمم است تا در آینده نزدیک به یکی از مهم‌ترین و تاثیر گذارترین بازیگران این بخش از صنعت IT ایران تبدیل گردد.

مایل به همکاری شغلی با مسیر هوشمند یکپارچه نوین هستید؟

 فرصت های شغلی مسیر هوشمند یکپارچه نوین