پارس کیمیا سلولز

پارس کیمیا سلولز

مهندسی صنایع/مدیریت پروژه

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت پارس کیمیا سلولز در سال 1388 با هدف تولید محصولات کاغذی و مقوایی در شهرک صنعتی ولیعصر زارچ در استان یزد تاسیس شد .

مایل به همکاری شغلی با پارس کیمیا سلولز هستید؟

 فرصت های شغلی پارس کیمیا سلولز