پارت ارتباط آوا

پارت ارتباط آوا

اقتصاد

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

آوا پرداخت با پشتوانه مدیران فعال در حوزه پرداخت الکترونیک و تجربه ۱۰ ساله در زمینه پشتیبانی و فروش کارتخوان و افتخار همکاری با شرکتهای معتبر پرداخت طی سه سال اخیر با عقد قرارداد با شرکتهای پرداخت توانسته به صورت مستقیم ارتباط مورد نیاز مشتریان با شبکه پرداخت کشور را برقرار نماید. این مجموعه با توجه به توان بازرگانی بالا در تهیه دستگاه کارتخوان متناسب با نیاز مشتریان و همچنین با اتکا به تیم فنی قوی و با تجربه کل فرایند از تهیه کارتخوان تا فرایند ارتباط و تحویل ان را به صورت مستقیم انجام میدهد.

مایل به همکاری شغلی با پارت ارتباط آوا هستید؟

 فرصت های شغلی پارت ارتباط آوا