راهرو

راهرو

داروسازی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

راهرو، پلتفرم آنلاین ارائه خدمات بازاریابی دارویی است. راهرو، مجموعه ای از راهکارهای بازاریابی و رونق و کار را برای بازیگران مختلف حوزه دارو در ایران به صورت پلتفرم های مجزا فراهم آورده است. تولیدکنندگان، وارد کنندگان، شرکت های توزیع، داروخانه ها و سایر ارائه دهندگان خدمات دارویی در ایران می توانند سرویس های تخصصی راهرو برای رونق کسب و کار خود بهره ببرند.

مایل به همکاری شغلی با راهرو هستید؟

 فرصت های شغلی راهرو