کانون تبلیغات پازل

کانون تبلیغات پازل

چاپ ، طراحی و تبلیغات

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

پازل مجموعه ای در حوزه طراحی ، چاپ و تبلیغات است که تلاش میکند در راستای پیشرفت و افزایش توانایی گام به گام پیش برود.

مایل به همکاری شغلی با کانون تبلیغات پازل هستید؟

 فرصت های شغلی کانون تبلیغات پازل