صفه

صفه

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

یزد

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت صفه در دو بخش خدمات طراحی و تولید قطعات بتنی پیش ساخته جی اف آر سی فعال می باشد.

مایل به همکاری شغلی با صفه هستید؟

 فرصت های شغلی صفه