عرفان فیلم

عرفان فیلم

ارتباط با مشتری/روابط عمومی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

دفتر فیلم سازی عرفان فیلم در راستای تولیدات صدا و سیما در زمینه های مستند، تله فیلم، موشن گرافیک و .... فعالیت دارد

مایل به همکاری شغلی با عرفان فیلم هستید؟

 فرصت های شغلی عرفان فیلم