کاشی زئوس

کاشی زئوس

بازاریابی و فروش/بازرگانی

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

کاشی زئوس تولیدکننده و صادرکننده کاشی و سرامیک لوکس

مایل به همکاری شغلی با کاشی زئوس هستید؟

 فرصت های شغلی کاشی زئوس