خیریه کارآفرینان آرا شمیران

خیریه کارآفرینان آرا شمیران

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

موسسه خیریه کارآفرینان آرا به طور رسمی فعالیت های خود را در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است و تمام تلاش خود را صرف ارائه خدمات خیرخواهانه در جهت کسب و بهبود تجربیات مورد نیاز برای نیروی کار جامعه در رده سنی ۱۸ الی ۲۸ سال قرار داده است. هدف اصلی ما توسعه و حمایت از نیروی کار به صورت به روز، حرفه ای، کارآمد و موثر است. ارمان موسسه ارا ارائه اموزش های کاربردی با کیفیت بالا به جوانان ایرانی که در هر جای دنیا هستند و آماده سازی آنان برای ورود به کسب و کار و حتی بستر سازی جهت زندگی شخصی بهتر است.آرا می خواهد مسیر هر ایرانی مستعد با توان مالی پایین در هر جای دنیا را برای ورود به چرخه کار تسهیل و در نهایت به رونق اقتصادی خانواده و جامعه کمک نماید.ما برای تحقق آرمان هایمان تلاش میکنیم و در این را یاری گر و یاری رسان خواهیم بود.

مایل به همکاری شغلی با خیریه کارآفرینان آرا شمیران هستید؟

 فرصت های شغلی خیریه کارآفرینان آرا شمیران