ایده گستر

ایده گستر

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

بسیاری از اوقات اطلاعات ما در رابطه با بیماری ها، پزشکان و مراکز درمانی، صرفا به میزان آشنایی اطرافیانمان با آنها در ارتباط است. این وضعیت منجر به عدم دسترسی بسیاری به بهترین خدمات سلامت و همچنین گستردگی نامتوازن افراد مراجعه کننده به پزشکان و یا مراکز درمانی معدود می گردد. مشخصا وضعیت حاضر به افزایش شاخص های سلامتی یک جامعه کمک نمی کند. و این وضعیت می تواند تغییر کند. ما دنبال تغییر آن هستیم. شرکت ایده گستر با هدف افزایش آگاهی جامعه در رابطه با خدمات سلامت آنلاین و معرفی بهترین ارائه کنندگان خدمات سلامت شروع به کار کرده است.

مایل به همکاری شغلی با ایده گستر هستید؟

 فرصت های شغلی ایده گستر