آی اندیش

آی اندیش

بستر آموزش آنلاین

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

نرم افزار مدیریت مدارس رایگان . مدیریت و هوشمند سازی مدارس همراه با امکانات پیشرفته کارنامه هوشمند رتبه بندی الگو مطالعه مشاوره گزارش دانش آموزان برتر.

مایل به همکاری شغلی با آی اندیش هستید؟

 فرصت های شغلی آی اندیش