بهینه فناور علم و صنعت

بهینه فناور علم و صنعت

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

زمینه اصلی فعالیت شرکت، ایجاد و پیاده سازی سیستم های رایانه ای براساس الگوریتم های فناورانه و مبتکرانه با استفاده از هوش مصنوعی و مدل های بهینه سازی سفارشی و توسعه این سیستم ها می باشد

مایل به همکاری شغلی با بهینه فناور علم و صنعت هستید؟

 فرصت های شغلی بهینه فناور علم و صنعت