ایران سلام

ایران سلام

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت ایران سلام اقدام به جذب توریست های خارجی برای گردش در ایران می نماید.

مایل به همکاری شغلی با ایران سلام هستید؟

 فرصت های شغلی ایران سلام