صنایع غذایی آیتونا

صنایع غذایی آیتونا

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت آیتونا سبزطارم از سال 1391 در زمینی به وسعت 5000 متر در طارم زنجان در زمینه تولید زیتون ، روغن زیتون ، زیتون پرورده ، ترشیجات و شوریجات شروع به کار کرد .

مایل به همکاری شغلی با صنایع غذایی آیتونا هستید؟

 فرصت های شغلی صنایع غذایی آیتونا