پرنیان هفت رنگ

پرنیان هفت رنگ

صنایع دستی، سنتی و خانگی

اصفهان-مبارکه

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید زیورالات و بدلیجات دست ساز

مایل به همکاری شغلی با پرنیان هفت رنگ هستید؟

 فرصت های شغلی پرنیان هفت رنگ