مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهرپارس

مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهرپارس

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مهرپارس با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و با تجربه در حوزه های مدیریت آموزشـی، فنـاوری اطلاعــات (مهندســــین نرم افزار، برنامه نویسان توانمند و ابـــزارهای مختــلف برنــامه نویسی، متخصصیـن طراحی رابط های کاربری-UI و متخصصین امنیت و شبکه) اهداف عالیه شرکت را در حوزه تأمین زیر ساخت آموزشی و... دنبال می نماید

مایل به همکاری شغلی با مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهرپارس هستید؟

 فرصت های شغلی مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهرپارس