آر ماشین

آر ماشین

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران-حسن آباد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید قطعات خودرو

مایل به همکاری شغلی با آر ماشین هستید؟

 فرصت های شغلی آر ماشین