هسته رشد سامانه‌های نوین رانش

هسته رشد سامانه‌های نوین رانش

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

فارس-شیراز

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

فعال در زمینه های: توسعه زیرساخت‌ در زمینه طراحی و ساخت سامانه های نوین رانش دریایی انرژی‌های تجدیدپذیر مهندسی دریا طراحی و ساخت سیستم های استحصال انرژی

مایل به همکاری شغلی با هسته رشد سامانه‌های نوین رانش هستید؟

 فرصت های شغلی هسته رشد سامانه‌های نوین رانش