فن آوران هوشمند آرکا طب

فن آوران هوشمند آرکا طب

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت فن آوران هوشمند آرکا طب مجری نرم افزار های پزشکی 1-مدیریت بیمارستان 2-مدیریت درمانگاه ها 3-مدیریت پارا کلینیک 4-مدیریت مطب ها

مایل به همکاری شغلی با فن آوران هوشمند آرکا طب هستید؟

 فرصت های شغلی فن آوران هوشمند آرکا طب