توسعه فناوری سلامت آتین

توسعه فناوری سلامت آتین

مهندسی پزشکی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت توسعه فناوری سلامت آتین در حوزه مشاوره تولید تجهیزات پزشکی فعال است

مایل به همکاری شغلی با توسعه فناوری سلامت آتین هستید؟

 فرصت های شغلی توسعه فناوری سلامت آتین