پگاه روزگار نو

پگاه روزگار نو

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ما علاقمند به همکاری با دانشجویان مستعد و با پشتکار هستیم.

مایل به همکاری شغلی با پگاه روزگار نو هستید؟

 فرصت های شغلی پگاه روزگار نو