حساب‌یاری امین ملل

حساب‌یاری امین ملل

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

حلال فاند، یک پلتفرم در حوزه جمع سپاری مالی برای پروژه های تولیدی فراهم کرده تا با حذف واسطه ها، سرمایه گذاران مردمی به سرمایه پذیران مردمی فعال در حوزه تولید دسترسی پیدا کنند. در بستر حلال فاند، یک محیط امن اقتصادی و تضمین شده برای مردم فراهم شده تا به سرمایه گذاری و مشارکت در بخش های مختلف تولید بپردازند.

مایل به همکاری شغلی با حساب‌یاری امین ملل هستید؟

 فرصت های شغلی  حساب‌یاری امین ملل