ندای کهن پرداز

ندای کهن پرداز

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

فعال در زمینه مشاوره و اجرای پروژه های دیتاساینس و همچنین برگزار کننده دوره های بلندمدت تخصصی در زمینه تحلیل داده

مایل به همکاری شغلی با ندای کهن پرداز هستید؟

 فرصت های شغلی ندای کهن پرداز