کشت و صنعت اکسون

کشت و صنعت اکسون

مهندسی کشاورزی/نساجی/صنایع غذایی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

EXON جزء 10 واردکننده برتر و توزیع کننده نهاده های دام و طیور و کالاهای خوراک انسانی است. ردپای شرکت ما در شهرهای ایران و فراتر از آن گسترش یافته است، و ما یکی از معتبرترین واردکنندگان و توزیع کنندگان هستیم، ما با بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشور های روسیه، اوکراین، قزاقستان، اتحادیه اروپا و... در ارتباطیم. رویکرد ما برای گسترش، تملک و سرمایه گذاری های مشترک، به ایجاد شبکه توزیع منجر شده است که اکنون بیش از 26 استان کشور ما را در بر می گیرد. ما معتقدیم موفقیت در امر نوسازی دائمی و نوآوری استراتژی های مدیریتی به دست آمده است و یاری رسان ما در تحقق آن جذب سرمایه های انسانی کارآمد می باشد.

مایل به همکاری شغلی با کشت و صنعت اکسون هستید؟

 فرصت های شغلی کشت و صنعت اکسون