مرکز دولتی معتبر در شرق تهران

مرکز دولتی معتبر در شرق تهران

تکنولوژی و نوآوری

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

صنعت : تکنولوژی و نوآوری / سرمایه گذاری خطرپذیر / شتاب دهندهاندازه سازمان : 51 تا 200 نفر سال تاسیس : 1380 نوع فعالیت : شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی نوع مالکیت : دولتی محصولات یا خدمات : تجاری‌سازی دستاوردهای فناوران و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان توضیحات : یک موسسه معتبر و فعال دراکوسیستم نوآوری و فناوری در شرق تهران (شهر جدید پردیس)

مایل به همکاری شغلی با مرکز دولتی معتبر در شرق تهران هستید؟

 فرصت های شغلی مرکز دولتی معتبر در شرق تهران