زیب اندام آریایی

زیب اندام آریایی

تربیت بدنی

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

زیب اندام آریایی یک شرکت در حوزه سلامت و تناسب اندام میباشد.اولین پروژه این شرکت تحت برند "زیب اندام" به صورت مارکت پلیس تناسب اندام انجام میشود.یک پلتفرمی که ارتباط بین ارائه دهندگان خدمات و محصولات تناسب اندام را با کاربر برقرار میسازد.
1- عدم محدودیت مکانی برای انجام کار 2- زمان کاری انعطاف پذیر 3- شرایط مساعد برای مشارکت در سهام شرکت 4- مشارکت در سود خالص فصلی شرکت 5- فرصت کسب تجربه برای افراد کم تجربه 6- حضور در نمایشگاه های بین المللی با تخفیف های مخصوص شرکت 7- حضور در پارک علم و فناوری از طریق شرکت 8- حضور رایگان در نمایشگاه های داخلی از طریق شرکت 9- کار در محیط تخصصی و ...

مایل به همکاری شغلی با زیب اندام آریایی هستید؟

 فرصت های شغلی زیب اندام آریایی