کاشانه سبز پردیس

کاشانه سبز پردیس

تکنولوژی مواد تغییر فاز دهنده در کاربرد ساختمانی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس به عنوان واحد فناور مستقر در پارک فناوری پردیس با سابقه پنج ساله در زمینه تحقیق و توسعه در خصوص تکنولوژی مواد تغییر فاز دهنده به صورت یک شرکت زایشی از دل مرکز تحقیقات فطروسی با نیل به هدف استفاده از تکنولوژی PCM ها در صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۲ بطور ۱۰۰ درصد خصوصی تاسیس گردید. هدف از تاسیس شرکت ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس تحقیق، توسعه، طراحی، تامین و اجرای دستاورد های ناشی از بهره گیری از تکنولوژی مواد تغییر فاز دهنده (PCMs) در صنعت ساختمان می باشد. در این راستا اجرای پروژه ها با کیفیت بالا در زمان مشخص شده و در نهایت اطمینان خاطر کارفرمایان طرح، به عنوان هدف اصلی در دستور کار دست اندرکاران این شرکت قرار دارد.

مایل به همکاری شغلی با کاشانه سبز پردیس هستید؟

 فرصت های شغلی کاشانه سبز پردیس