قائم رایانه عرش

قائم رایانه عرش

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

یزد

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

اولین شرکت تولید کننده نرم افزار در جنوب کشور که از 72 فعالیت خود را آغاز نمود در حال حاضر در زمینه سیستم های جامع حسابداری صنعتی فعالیت مینماید

مایل به همکاری شغلی با قائم رایانه عرش هستید؟

 فرصت های شغلی قائم رایانه عرش