آوای نوآوران آسیا

آوای نوآوران آسیا

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران-شمیرانات

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تامین کننده حوزه ابزار دقیق و مکانیک نمایندگی برند های حوزه غبارگیرها- انتقال مواد - ترانس رکتیفایرهای کوره ها- بازری شارژرها- رکتیفایرهای آبکاری آموزش و تور صنعتی مدیریت آب و پساب صنعتی مهندسی معکوس ساخت رکتیفایرهای VIRA

مایل به همکاری شغلی با آوای نوآوران آسیا هستید؟

 فرصت های شغلی آوای نوآوران آسیا