سدید گستران

سدید گستران

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت سدید گستران امین با بیش از 10 سال سابقه در زمینه واردات و فروش قطعات کامپیوتر مشغول به کار می باشد.

مایل به همکاری شغلی با سدید گستران هستید؟

 فرصت های شغلی سدید گستران