شرکتی معتبر در حوزه تولید محصولات سلامت محور

شرکتی معتبر در حوزه تولید محصولات سلامت محور

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت تکسو با هدف کارآفرینی برای استعدادهای جوان در امر بازاریابی و فروش در سال 1390 موفق به دریافت مجوز بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت ، معدن وتجارت گردید و سیستم بازاریابی شبکه ای صحیح و اصولی را راه اندازی نمود. فعالیت شرکت تکسو بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت تکسو وجود ندارد.

مایل به همکاری شغلی با شرکتی معتبر در حوزه تولید محصولات سلامت محور هستید؟

 فرصت های شغلی شرکتی معتبر در حوزه تولید محصولات سلامت محور