گروه پیشرو

گروه پیشرو

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

تامین کننده تجهیزات نفت گاز پتروشیمی ابزار دقیق و عمرانی و....

مایل به همکاری شغلی با گروه پیشرو هستید؟

 فرصت های شغلی گروه پیشرو