بوفه سبز

بوفه سبز

مهندسی کشاورزی/نساجی/صنایع غذایی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

اولین فروشگاه آنلاین آبمیوه تازه و نوشیدنی های نوآورانه سالم

مایل به همکاری شغلی با بوفه سبز هستید؟

 فرصت های شغلی بوفه سبز