پروجان

پروجان

مهندسی صنایع/مدیریت پروژه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

۱. خدمات مشاوره ای در زمینه فرایندهای سازمانی بررسی ساختارهای سازمانی شما و تشخیص نقاط ضعف در فرایندهای سازمانی طراحی مجدد فرایندهای سازمانی شما ۲. پیاده سازی فرایندهای سازمانی بر روی بستر شیرپوینت پیاده سازی زیرساخت شیرپوینت ( نصب شیرپوینت ) با معماری اصولی متناسب با ساختار سازمان شما پیاده سازی فرایندهای طراحی شده برای سازمان آموزش شیرپوینت در سازمان شما پشتیبانی از شیرپوینت تا زمان استقرار کامل ۳. استقرار EPM در سطح سازمانی بر روی بستر پراجکت سرور ( نصب پراجکت سرور ) • بررسی و آنالیز ساختار پروژه ای در سازمان شما • طراحی مجدد فرایندها مطابق استانداردهای پروژه • پیاده سازی زیرساخت پراجکت سرور • راه اندازی دفتر پروژه و استقرار EPM 4. پیاده سازی اکسچنج سرور (Exchange Server) ، استقرار سامانه و نگهداری سرورها 5. استقرار سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری (نرم افزار Microsoft Dynamics CRM) 6. آموزش تخصصی کاربران در سطوح مختلف

مایل به همکاری شغلی با پروجان هستید؟

 فرصت های شغلی پروجان