طراح سازان اروند شیمی

طراح سازان اروند شیمی

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

هلدینگ اروند شیمی برای تولید و سرمایه گذاری در صنعت کلان پتروشیمی و فرآورده های مصرفی مورد نیاز بازار هدف و همینطور جهت رقابت در بازارهای جهانی فعالیت خود را از حدود یک دهه قبل با جذب نیروی های جوان، متخصص و مبتکر که در زمینه صنعت پتروشیمی سرآمد بودند آغاز نمود. این هلدینگ در نظر دارد با جهت‌ گیری کارآفرینانه و مشتری مدارانه، از طریق بکارگیری نیروی انسانی متخصص، جوان و بومی، متعهد و ماهر، توسعه قابلیت‌های یادگیری، نوآورانه، تخصیص بهینه و صحیح منابع و احترام کامل به محیط زیست به عنوان میراث آیندگان، خلق ارزش و توسعه پایدار و هدفمند را رقم بزند. اهداف کلان هلدینگ اروند شیمی 1- افزایش پایدار و متداوم چرخه تولید با پشتوانه مستحکم دانش فنی مدیران مجموعه 2- افزایش کیفیت تولید با هدف جذب حداکثری حمایت مصرف کننده 3- تکمیل گستره محصولات مورد نیاز بازار هدف 4- گسترش نفوذ در بازارهای منطقه ای و جهانی جهت ارزآوری به کشور 5- کمک به بهبود وضعیت محیط زیست به عنوان میراث آیندگان

مایل به همکاری شغلی با طراح سازان اروند شیمی هستید؟

 فرصت های شغلی طراح سازان اروند شیمی