نوید توسعه سیم آخر

نوید توسعه سیم آخر

مدیریت گردشگری و هتلداری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

سیم آخر مؤسسه‌ای فعال در‌زمینۀ مشاورۀ تحصیل در خارج از کشور، به‌ویژه کشورهای اروپایی و آمریکای‌شمالی است. ما در سیم آخر تلاش می‌کنیم با بررسی شرایط متقاضیان، بهترین راه را برای ادامه‌تحصیل در خارج از کشور به آنان پیشنهاد دهیم. درصورت تمایلِ متقاضیان، مؤسسه اجرای تمامی مراحل اخذ پذیرش از مراکز آموزشی معتبر و تأییدشدۀ وزارت علوم و وزارت بهداشت، از نگارش رزومه و انگیزه‌نامۀ تحصیلی و مکاتبه با استادان گرفته تا رزرو محل سکونت در کشور مقصد را برعهده خواهد گرفت.

مایل به همکاری شغلی با نوید توسعه سیم آخر هستید؟

 فرصت های شغلی نوید توسعه سیم آخر