پلتفرم کشف آسیب پذیری های امنیتی iFNO

پلتفرم کشف آسیب پذیری های امنیتی iFNO

امنیت

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

پلتفرم iFNO طیف گسترده ای از سرویس های ارزیابی امنیتی، پایش و دفاع سایبری، در سطوح فناوری HighTech را با تلفیق هوش میلیون ها شکارچی حفره (هکر های کلاه سفید) از سراسر دنیا و هوش ماشین برای سازمان های خصوصی و دولتی فراهم میکند.

مایل به همکاری شغلی با پلتفرم کشف آسیب پذیری های امنیتی iFNO هستید؟

 فرصت های شغلی پلتفرم کشف آسیب پذیری های امنیتی iFNO