شرکت علمی و پژوهشی معید

شرکت علمی و پژوهشی معید

مشاوره/روانشناسی/علوم اجتماعی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت علمی و پژوهشی معید در سال 96 با هدف ایجاد شبکه جامع و ارائه خدمات و محصولات مرتبط با جامعه تعلیم و تربیت کشور تاسیس شده است. این مجموعه در نظر دارد تا با شناسایی و یکپارچه سازی تیمهای خلاق و توانمند در حوزه علمی و پژوهشی گامی موثر در راستای تحول نظام آموزشی مدارس بردارد.

مایل به همکاری شغلی با شرکت علمی و پژوهشی معید هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت علمی و پژوهشی معید