طراحان صنعت پرشیا

طراحان صنعت پرشیا

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

ساخت دستگاه های پرینتر سه بعدی

مایل به همکاری شغلی با طراحان صنعت پرشیا هستید؟

 فرصت های شغلی طراحان صنعت پرشیا